رزومه کاری

تصویر زیر که مشاهده میکنید تصویری کامل از مشخصات و رزومه کامل بنده است :

امیدوارم که در رابطه با شناخت من به شما کمکی کرده باشم :

در صورت آپلود نشدن تصویر رزومه رو لینک زیر کلیک کنید :

رزومه سینا محمدی

در صورت نیاز بنده از طریق شماره تلفن های زیر میتوانم با شما در تماس باشم

۰۹۳۷۱۷۷۹۵۳۹ ۰۹۲۲۹۱۰۳۷۶۳